Vypratávanie a sťahovanie Ba

Vypratávanie a sťahovanie Ba